Oferta


Wykonujemy czynności związane z montażem, naprawą, modernizacją, serwisem i konserwacją urządzeń dźwignicowych.

Oferujemy:

 1. Konserwację i naprawę urządzeń dźwignicowych
 2. Doradztwo w zakresie doboru suwnic (żurawi, wciągników) wg potrzeb użytkownika z uwzględnieniem grup natężenia prac oraz czynności związanych z ich zakupem
 3. Montaż dźwignic
 4. Ekspertyzy i oceny stanu technicznego dźwignic i podtorzy
 5. Porady w zakresie przepisów dozoru technicznego
 6. Wykonywanie remontów kapitalnych urządzeń dźwignicowych
 7. Wykonywanie pomiarów elektrycznych w zakresie eksploatacji oraz dozoru
 8. Modernizację urządzeń dźwignicowych, w tym m.in.:
  • projektowanie instalacji elektrycznych
  • montaż fotooptycznych układów zbliżeniowych
  • przystosowanie urządzeń dźwignicowych do zdalnych sterowań radiowych
  • montaż szynoprzewodów (zasilanie suwnic)
  • naprawę torów jezdnych
  • zmianę napędów ręcznych na elektryczne
  • przygotowanie dźwignic do odbioru i badań wykonanych przez Urząd Dozoru Technicznego

 

HANDEL:

POSIADAMY WYSOKIE RABATY U PRODUCENTÓW

 1. WCIĄGNIKI:
  • elektryczne
  • ręczne
 2. Części zamienne do wciągników (SWF, KONECRANES, ABUS, POLBLOK, BUŁGARSKICH i innych)
  • silniki elektryczne
  • przekładnie
  • hamulce
  • układacze liny
  • bęben linowy
  • łożyska
  • liny nośne
  • koła jezdne
  • wyłączniki krańcowe
 3. Zdalne sterowanie radiowe
 4. Szynoprzewody
 5. Liny nośne
 6. Przemienniki częstotliwości
 7. Aparatura elektryczna
 8. Układy zbliżeniowe (fotki)
 9. Wyłączniki krańcowe
 10. Przewody elektryczne
IMG_0002
20120306146